ARCHiMERA – výstava
2008/03 / Galéria Spolku architektov Slovenska / organizácia / Projekty študentov KAT VŠVU

Výstava ARCHIMERA bola prvým verejným vystúpením rovnomenného občianskeho združenia. Združenie založili štyria mladí študenti architektúry v túžbe predstaviť verejnosti architektúru, ktorá nie je výtvorom trhu ale architektonického entuziazmu. Prenesením projektov do prostredia galérie sa architektúra stavia do pozície umenia a dištancuje sa od staviteľstva, teda významu, ktorý jej laická verejnosť, neraz právom, prisudzuje.

Akademická pôda poskytuje architektom-umelcom záštitu slobody, žiaľ iba na svojom veľmi úzko vymedzenom území. Akonáhle plní ideálov vykročia za jej hranice, podriadia sa požiadavkám dopytu a trhu. Ich študentské projekty napriek svojim kvalitám zostávajú na dne šuplíka a zapadajú prachom. Vďaka ARCHIMERE tieto projekty, ktoré nás o svojich kvalitách iste presvedčia, majú možnosť čeliť pohľadom odbornej aj širokej verejnosti.

Tri z piatich predstavovaných projektov riešia, v súčasnosti veľmi živú, otázku bývania. Verejne príťažlivá téma tu predstavuje nemenej príťažlivé riešenia, v snahe ukázať: aj takto sa to dá, čo vy na to? Ostatné dva projekty – knižnica a múzeum sú verejnosti venované svojím účelom. Svoju vzdelávaciu funkciu plnia cestou empirického poznania či maximálnej účelnosti.
ARCHIMERA predstavila čerstvé projekty jej zakladateľov a „prvého hosťa“ v nádeji, že táto výstava nebude posledná a „hostí“ s ich osviežujúcimi projektmi bude viac.