textPublika Archimera> je samostatná stránka spustená Archimerou, kde je miesto na uverjňovanie akýchkoľvek textov o architektúre.

Sú tam uverejnené tieto texty:

Zodpovednosť v modernej a súčasnej architektúre
diplomová práca, autor: Michal Sládek
link: https://sites.google.com/site/textpublika/diplomovky

Unitárny Urbanizmus * Štvrtý kvadrant Bratislavy
diplomová práca, autor: Martin Somora
link: https://sites.google.com/site/textpublika/diplomovky

Hypotekárna achitektúra
diplomová práca, autor: Martin Antal
link: https://sites.google.com/site/textpublika/diplomovky

Grafický priestor
diplomová práca, autor: Ľubomír Krška
link: https://sites.google.com/site/textpublika/diplomovky


Fraktálna geometria a morfovanie štruktúr v architektúre

článok, autor: Ing. arch. Michal Valúšek
link : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZXh0cHVibGlrYXxneDo2ODZkODJjMDgzZTBhMzM5