MEMORY KONTROL

organizácia: Fedor Blaščák,
spolupráca: Tomáš Augustín, Michal Sládek, Martin Somora

MEMORY KONTROL je iniciatíva operujúca na poli historickej reflexie súčasných (česko) slovenských dejín. Kombinuje odborné prístupy s umeleckými formami vyjadrenia. Vytvára tak priestor, ktorý označujeme „intelektuálna dielňa“.

Členovia Archimery spolupracovali na projekte Memory Kontrol 1989/2009, ktorého súčasťou bolo vytvorenie archívu štatistík a Oral History výpovedí o udalostiach Novembra 89 na vybraných školách a ich následnému vystaveniu v priestore Hviezdoslavového námestia v Bratislave. Archimera zbierala informácie z Katedry architektonickej tvorby VŠVU. Boli nahraté rozhovory s Prof. Šlachtom, Prof. Bahnom, Doc. Vaškom, Prof. Weisslechnerom a zozbierané informácie o vyučovacích predmetoch, pedagógoch a študentoch KAT VŠVU.

Niekoľko novembrových dní v roku 2009 boli výsledky výskumu verejne prezentované: nahrané záznamy rozhovorov boli púštané prostredníctvom starých rádií zo stromov na námestí a zvizualizované zozbierané štatistiky boli zavesené medzi stromami. Celý archív je k dispozícií na stránke :
www.memorykontrol.org