Vladimír Dedeček : PRÁCA

„No to je taká otázka, tvorba či robota. Ja som premenil navrhovanie skôr na robotu. Nikdy som sa necítil ako umelec.“
Vladimír Dedeček

Projekt Vladimír Dedeček: PRÁCA je sondou do myslenia architekta, ktorého dielo stále živo rezonuje v Slovenskom architektonickom diskurze a dodnes významne formuje priestor a identitu viacerých slovenských miest. Dedeček je neprávom známy predovšetkým ako autor kontroverzných, monumentálnych diel a konceptov.
Cieľom výstavy je sprostredkovať intimitu Dedečkovho súčasného životného prostredia, jeho myslenie a pohľad na minulosť i dnešok. Odhaliť, ba priam demonštrovať špecifickú metódu navrhovania, ktorá podľa jeho slov nieje umeleckou tvorbou „ale predchodcom akéhosi automatického, počítačového navrhovania“.
Výstava v skratke zaznamenáva 45 rokov práce architekta, ktorý nepatril k prelietavým bonvivánskym umelcom, ale skôr k „pracantom“ hlboko ponoreným v množstve úloh. Výstava ponúka obraz osobnosti architekta a prostredníctvom jeho vlastných slov vytvára priestor pre odhaľovanie a porozumenie práce jedného z posledných architektov prvej povojnovej generácie Slovenska.

Výstava sa koná v rámci festivalu Bratislava Design Week v priestoroch 2. poschodia bývalého projektového ústavu na Laurinskej ulici 14. v Bratislave od 22 do 28. septembra 2014.

Autori projektu:
Peter Szalay, Martin Zaiček, Peter Kudlička, Lubica Segečová, Architekti Plural
Organizátor: o. z. Archimera
spolupráca: Design week, ÚSTRACH SAV, moire.sk, Ateliér Plural.

Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstvo kultúry SR.

35_vyrez1.jpg