BAKE - cyklo - kultúrna trasa Bratislava - Košice

Cieľom projektu BAKE je vytvoriť cyklistickú cestu
Bratislava Košice, ktorá by zároveň prepájala regionálne
kultúrne inštitúcie. Myšlienkou je podnietiť nový spôsob turizmu,
na bicykli za kultúrou, aj v súvislosti s titulom Európske hlavné
mesto kultúry, ktorý budú mať Košice v roku 2013.

V prvej časti projektu sa uskutočnila 22.8. - 1.9. 2010 pilotná
cesta z Bratislavy do Košic na bicykloch, ktorá slúžila na zber informácií
o stavoch ciest, náročnosti a vzdialenostiach pre bicyklovanie a hlavne
o kultúrnych inštitúciách, ktoré sa na trase nachádzajú.
V druhej časti sa trasa prezentovala prostredníctvom výstav zozbieraných informácií, a záberov z cesty fotografky Radany Valúchovej. Výstavy sa uskutočnili V Bratislave v CC Centre v Petržlake 3.-12.12.2010, V Kasárňach kulturpark v Košiciach 14.-17.12.2010 a na Winter Urban Market v Cvernovke 18. a 19.12.2010. Ďalšie výstavy sa pripravujú aj v roku 2011.

Okrem toho sa všetky informácie sústreďujú na stránku :

www.biketheculture.eu

Projekt organizuje občianske združenie Archimera a vznikol vďaka
v spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013 a
finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nadácie SPP
a Britskej rady.

Kontakt : cyklobake@gmail.com