Projekt Bratislava hrá na city má za cieľ prebúdzať v obyvateľoch mesta pozitívne pocity k architektúre a verejnému priestoru.
Autori projektu veria, že mesto funguje ako živý organizmus a teda potrebuje „byť milované“.
Projekt populárne-náučným spôsobom poukazuje na architektonické monumenty hlavného mesta prostredníctvom vybraných tematických celkov – Industriálna pamäť mesta, neskorá moderna ako historické dedičstvo Bratislavy a Dunaj, plynúca identita. Nejedná sa však o pohľad len na problémy a kauzy týchto celkov, ale ide o pohľad na všeobecnejšiu víziu.
Ciele projektu sa autori snažia naplniť viacerými spôsobmi, za prvé „dianím“ priamo v danom priestore formou komentovaných prehliadok, workshopov a diskusií, za druhé vytvorením virtuálnej interaktívnej mapy vyjadrujúcej emócie voči miestam a architektúre Bratislavy, a v neposlednom rade formou workshopu zameraného na architektonické intervencie účastníkmi – nearchitektami.