168 Hodín architektúry – Dialógy
workshop / Turčianska Galéria Martin / organizácia

Archimera o.z. a mesto Martin organizovali v dňoch 18.8. – 24.8. 2008 architektonický workshop s názvom Dialógy – 168 hodín architektúry, ktorý sa uskutečnil v priestoroch Turčianskej Galérie v meste Martin.
V nadväznosti na úspechy klauzúrnej práce Impulzy konanej v zimnom semestri 2008 na Vysokej škole Výtvarnych Umení v spolupráci s mestom Martin, sa občianske združenie ARCHIMERA rozhodlo v pokračovaní myšlienky podpory kandidatúry mesta Mesta Martin na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013.

Workshop Dialógy má ambíciu vytvoriť priestor pre mladých architektov, študentov architektúry ale aj už zabehnuté architektonické kancelárie, aby v krátkom čase predviedli vlastné spôsoby riešenia architektonických úloh na konkrétnych miestach v meste Martin. Workshop chce podporiť myšlienku spoločnej výmeny skúseností a v diskusii prezentovať svoje zámery postoje a impulzy. Zámerom projektu je taktiež propagácia Slovenskej architektúry, odbornej a širokej verejnosti nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cieľom je, aby verejnosť aktívne vnímala architektúru ako jeden z tvorivých aspektov kultúry spoločnosti. Výsledkom workshopu by mali byť prezentované ideové projekty, ktoré pomôžu občanom Martina predstaviť si svoje mesto. Témou je navrhnutie programu a architektúry na 4 parceliach v historickom centre mesta Martin. Projekty majú napĺňať predstavu mesta na rozšírenie verejného priestoru / námestia, pešej zóny /o centrá kultúrno spoločenského diania.

Organizácia: Martin Antal, Tomáš Augustín, Michal Lošonský spolupráca: Róbert Dúbravec, Jarmila Kováčová