ZVUK AULY

Projekt Zvuk auly je intermediálnym hudobno-divadelným predstavením, ktoré pracuje s charakterom jedinečných architektonických priestorov vysokoškolských ául.

Vysokoškolské auly, symbolické a ceremoniálne priestory ohromujú svojou mierkou a výtvarným stvárnením, ktoré podčiarkuje ich spoločenský význam. Tieto priestory však ostávajú pre bežnú verejnosť skryté za fasádou známych stavieb. Projekt formou predstavenia sprístupňuje tieto nepoznané miesta univerzitných ceremónií. V dňoch 27.02. až 01.03. projekt Zvuk auly uvedie verejnosti postupne aulu Maxima profesora Čabelku – Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave (Stavoprojekt Trnava, 1988), aulu Maxima Aurela Stodolu - Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Architekt Martin Kusý 1963) a aulu Maxima Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Architekt Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský, 1966).

Dramaturgiou je Zvuk auly obrazovo - dokumentárnou kolážou o stave súčasného študenta. Vychádzajúc z jeho perspektívy a ambícií diskutuje o úlohe kultúrnosti, vzorov, inšpirácií a autorít. Tieto fenomény prepája univerzita ako vrcholná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má formovať a rozvíjať predpoklady študentov. Preto sa samotný priestor auly v predstavení Zvuku auly stáva scénou pre reflektujúce a kritické divadlo - arénou pre symbolické vyjadrenia nadčasových, ako aj bezprostredne súčasných spoločenských procesov, absurdity a humoru.

Trnava 27.02.2017, 19:00 Aula prof. Čabelku, MFT STU Paulínska č. 16 Trnava
Bratislava 28.02.2017, 19:00 Aula Aurela Stodolu, SjF STU Nám. slobody 17 Bratislava
Nitra 01.03.2017, 19:00 Aula Maxima SPU, Trieda A. Hlinku 609/2 Nitra

aktuálne info na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/events/663997127140529/

dĺžka predstavenia: 80 min.
premiéra: 27.02.2017, Aula Maxima MTF Trnava
vstup zdarma
kapacita obmedzená na 70 hostí, registrácia vopred formou online registrácie na:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NZTqFB33CjI3YZmZTLcd1l1AgpywMgRcNNN166csP4/edit#gid=0

Námet a realizacia: Peter Mazalan, Martina Šimkovičová, Martin Zaiček
Učinkujúci: Eva Šušková, Katarína Nedelská, Brigita Teplanová, Dorota Volfová, Maroš Klátik, Peter Mazalan, Pavol Mucha, Braňo Ladič, Martin Zaiček
svetlo a obraz: Jakub Pišek
grafický dizajn: Matej Vojtuš

Organizátor: Archimera, o.z.
v spolupráci s o.z Denkzeug

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia

partneri projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Strojnícka fakulta STU, Materiálno technologická fakulta STU v Trnave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre