Poznáme víťazov Píše Ti architektúra 2017
1.cena
Architektsociálnej zmeny: smerom ku sociálne orientovanej tvorbe priestoru
autor Oto Nováček
Odmena:
Intro
Autor Gabriela Smetanová
Odmena:
Komunity: semená nádeje pre verejné priestory
Autor Viktor Kasala

Odmeny budú odovzdané na verejnej diskusii, ktorá sa uskutoční
9. Januára o 18.00
v Karloveskej knižnici
na Jurigovom Námestí v Bratislave.
Diskutovať sa bude na tému písania v architektúre.