Manifesto

Vieme, že architektúra je vo všetkom, v každej oblasti, v každom počine, v každej lyžičke kapustovej polievky. Archimera je zmutovaná beštia, zarchitektonizovaná chiméra, ktorú sme vypustili do spoločnosti, aby sa o tom všetci dozvedeli. Má nekonečno hláv a každá je iná. Zakaždým, keď niečo či niekoho zhltne, narastie jej hlava nová. Plamene šľahá na všednosť dnešnej prítomnosti, strašným revom burcuje k povstaniu. Neexistuje miesto, kam nemôže ísť, neexistuje pôda, kde by nenašla potravu, vie byť na mnohých miestach naraz Sýti sa tvorivými činmi, dobrými nápadmi, odvážnymi osobnosťami, kvalitnými projektami. Či je to v umení, prírodných vedách, či ekológií, každá hlava je súčasťou tela a vždy pasuje. Archimeru môžeš zavolať na pomoc, keď bojuješ so svojím projektom.

We do know, that architecture is in everything, in every field, in every movement, in each sip of the cabbage soup. Archimera is mutated beast, architectonized chimaera, that we launched in the society, to let everybody know the same. She has infinity of heads, and each one is different. As soon as she swallow something or somebody, a new head grow up. She is throwing flames on averageness of today, with roaring she calls for uprising. There is no place, where she cannot go to, there is no field, where she cannot fed from, she can be at many places at the same time. She is feeding herself with creative acts, brilliant ideas, courageous personalities, good projects. In art, sciences, ecology, one head always fits. You can call Archimera to help you fighting with your project for the better world.

–––
Cieľe

Medzinárodná spolupráca
Chceme spolupracovať bez ohľadu na národnosť, farbu pleti a vierovyznanie so všetkými, ktorí experimentujú s architektúrou

Domáca spolupráca
Chceme spolupracovať so slovenskými nearchitektmi a architektmi pri skúmaní, analyzovaní a mapovaní architektúry.

Chceme byť spoločensky prospešní
Nesledovať iba osobné záujmy

Publikovanie
Publikovať rôznorodé názory na rôznorodých médiách.

Vzdelávanie
Chceme organizovať workshopy nielen pre architektov ale aj pre deti a mládež

Mapovanie problémov
Chceme upozorňovať na lokálne problematiky

Označovať
Chceme zvýrazňovať netransparentné spoločenské objednávky s dopadom na architektúru a kultúrnosť Slovenska.