Kontakt

ARCHIMERA


Blumentálska 16
811 07 Bratislava
Slovensko

Archimera Zvarovňa

Výskumný ústav zváračský - dielne
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Slovensko

archimera@archimera.sk
+ 421 (0) 907 549 927

+ 421 (0) 948 332 708


Mgr. Martin Zaiček Predseda, štatutárny zástupca
martin.zaicek@gmail.com

Michal Sládek, PhD. Podpredseda
michalsladek@stonline.sk