Členovia

Mgr. art. Michal Sládek
predseda

Mgr. art. Martin Zaiček
podpredseda

Mgr. art. Daniela Majzlanová

Mgr. art. Martin Varga

čestní členovia

Mgr. art. Tomáš Augustín
Mgr. art. Martin Antal