Zvarovňa: zdieľané sídlo

Občianske združenie Archimera spustilo od roku 2010
koncept zdieľaného sídla organizácie: Archimera má v nájme
priestor, kde sídli, ktorý je však zároveň otvoreným co-workingovým
priestorom pre mladých architektov a ich iniciatívy. Títo sa na prevádzke sídla
podieľajú príspevkom vo forme členského.

Projekt začal priestorom Inkubátor na Svoradovej 5 v Bratislave,
kde sme sídlili u spriatelenej organizácie People in Need Slovak republic. Ďalším otvoreným sídlom bol ateliér ROZMNOŹOVŃA v priestoroch bývalého VUKI (výskumný ústav káblových izolantov) na Továrenskej 14 v BA. Po pár rokoch táto budova musela ustúpiť dravému rozvoju mesta a opäť sme sa sťahovali.

V súčasnosti je co-working vo Výskumnom ústave Zváračskom, v budove dielní, v novej miestnosti pod názvom ZVAROVŇA.

Za príspevok 50€ mesačne tu ponúkame zdieľaný pracovný priestor s svetlom, teplom,
elektrinou a internetom. Alebo je možné si priestor prenajať na workshopy, školenia, alebo
spoločnú prácu na krátkodobom projekte.

V prípade záujmu kontaktujte : archimera@gmail.com / 0907 549927

Archimera Zvarovňa
Račianska 71
831 02 Nové Mesto
Bratislava
Slovensko