2%


Údaje potrebné k zaslaniu 2% z daní

Právna forma: Občianske združenie
Názov: Archimera o.z.
Sídlo: Blumentálska 16
811 07 Bratislava
Slovensko
IČO: 42127891
DIČ: 2022475840
Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2614 2165

viac informácií na www.dvepercenta.sk

Ďakujeme !
Archimera 2013
Prehlad aktivít roku 2013. Príjemné čítanie
Archimera 2012
Prehlad aktivít roku 2012. Príjemné čítanie
Archimera2011
Prehlad aktivít roku 2011. Príjemné čítanie
Výročná správa Archimera2010
Prehlad aktivít roku 2010. Príjemné čítanie.