Zdieľaný priestor - Zvarovňa

Hľadáte ateliér? Spoločný priestor Archimery - Zvarovňa ponúka miesto pre jedného:
Výskumný ústav Zváračský na Račianskej 71, - 70€/mes
Dobrá spoločnosť, dobrá adresa.